Lunds domkyrka

Med sina två höga torn sträcker sig Lunds domkyrka som en väktare över den gamla staden Lund och ett självklart besök när du befinner dig i staden.

Domkyrkan tros ha byggts någon gång under början av 1100-talet då Lund blev säte för Nordens ärkebiskop. Kyrkan är byggd av sandsten i romersk stil då många av stenhuggarna kom från Rhen och Italien.

Tornen, vilka ibland kallas ''Lunna pågar'', är 55 meter höga och tillkom först vid en omfattande restaurering av kyrkan där de gamla, medeltida tornen revs ned.

Innan du kommer in i kyrkan måste du passera genom två stora bronsdörrar, vilka fungerar som kyrkans huvudentré. På dörrarna sitter 24 reliefer med motiv från bibeln. Precis ovanför dörren hittar du en gjuten tympanon där Jesus Kristus, Knut den helige (dansk kung helgonförklarad av den romersk-katolska kyrkan) och Sankt Laurentius vaktar ingången.

Innanmätet i Lunds domkyrka är en storslagen syn. Innan du kommer fram till det stora altaret (vilket gjordes om 1990) passar du förbi stora valv på kyrkans sidor och massvis med bänkrader. Här kommer du också få syn på predikstolen som byggdes redan 1592 av sandsten, kalksten, marmor och alabaster. Även denna är utsmyckad med reliefer från bibeln.

Många tar sig ned till kryptan under sitt besök i Lunds domkyrka. Kryptan har, i stort sett, varit orörd sedan 1123. Här nere hittar du jätten Fin som enligt en legend klamrar sig fast vid en pelare då han ville förstöra kyrkan.

Lunds domkyrka är öppen under större delen av året och runt de stora högtiderna är kyrkan underbart utsmyckad i allt som hör högtiden till.